A poem of an ancient kind  

 
 The poem
 

<Home

<Deutsch

<English

<Srpski

 

Filip Visnjić

Početak bune protiv dahijaBože mili! Čuda velikoga!
Kad se ćaše po zemlji Srbiji,
Po Srbiji zemlji da prevrne
I da druga postane sudija,
Tu knezovi nisu radi kavzi,;
Nit' su radi Turci izjelice,
Al' je rada sirotinja raja,
Koja globa davati ne može,
Ni trpiti Turskoga zuluma;
I radi su božij ugodnici,;
Jer je krvca iz zemlje provrela,
Zeman doš'o valja vojevati,
Za krst časni krvcu proljevati,
Svaki svoje da pokaje stare.
Nebom sveci staše vojevati;
I prilike različne metati
Viš' Srbije po nebu vedrome;
'Vaku prvu priliku vrgoše:
Od Tripuna do svetoga Ðurđa
Svaku noćcu mesec se vataše,;
Da se Srblji na oružje dižu,
Al' se Srblji dignut' ne smjedoše.
Drugu sveci vrgoše priliku:
Od Ðurđeva do Dmitrova dana
Sve barjaci krvavi idoše;
Viš' Srbije na nebu vedrome,
Da se Srblji na oružje dižu,
Al' se Srblji dignut' ne smjedoše.
Treću sveci vrgoše priliku:
Grom zagrmi na svetoga Savu;
Usred zime, kad mu vreme nije,
Sinu munja na časne verige,
Potrese se zemlja od istoka,
Da se Srblji na oružje dižu,
Al' se Srblji dignut' ne smjedoše.;
A četvrtu vrgoše priliku:
Viš' Srbije na nebu vedrome
Uvati se sunce u proljeće,
U proljeće na svetog Tripuna,
Jedan danak tri puta se vata,;
A tri puta igra na istoku.
To gledaju Turci Bijograci,
I na grada svi sedam dahija:
Aganlija i Kučuk-Alija,
I dva brata, dva Fočića mlada,;
Mehmed-aga i šnjime Mus-aga,
Mula Jusuf veliki dahija,
Derviš-aga gracki taindžija,
Starac Fočo od stotine ljeta,
Sve sedam se sastalo dahija;

Bijogradu na Stambol-kapiji,
Ogrnuli skerletne binjiše,
Suze rone, a prilike glede:
"Ala kardaš! Čudnijeh prilika"
"Ono, joldaš, po nas dobro nije.";
Pa od jada svi sedam dahija
Načiniše od stakla tepsiju,
Zagrabiše vode iz Dunava,
Na Nebojšu kulu iznesoše,
Navrh kule vrgoše tepsiju,;
U tepsiju zv'jezde povataše,
Da gledaju nebeske prilike,
Što će njima biti do pošljetka,
Oko nje se sastaše dahije,
Nad tepsijom lice ogledaše;;
Kad dahije lice ogledaše,
Sve dahije očima viđeše,
Ni na jednom glave ne bijaše.
Kad to viđe sve sedam dahija,
Potegoše nadžak od čelika,;
Te razbiše od stakla tepsiju,
Baciše je niz bijelu kulu,
Niz bijelu kulu u Dunavo,
Od tepsije nek potroška nema,
Pa od jada svi sedam dahija;
Pošetaše brižni neveseli
Niz Nebojšu kulu Jakšićevu,
Odšetaše u kavu veliku,
Pak sjedoše po kavi velikoj,
Sve sjedoše po kavi velikoj,
Sve sjedoše jedan do drugoga,;
Starca Foču vrgli u začelje,
Bijela mu brada do pojasa,
Pak povika sve sedam dahija:
"K nama brže, hodže i 'vaizi!
"Ponesite knjige indžijele,
"Te gledajte, što vam knjige kažu,
"Što će nama biti do pošljetka."
Potekoše hodže i 'vaizi,
Donesoše knjige indžijele;
Knjige glede, grozne suze rone,;
Dahijama ovako govore:
"Turci, braćo, sve sedam dahija"
'Vako nama indžijeli kažu:
"Kad su 'nake bivale prilike
"Viš' Srbije po nebu vedrome,;
"Ev' od onda pet stotin' godina,
"Tad je Srpsko poginulo carstvo,
"Mi smo onda carstvo zadobili,
"I dva vlaška cara pogubili:

"Konstantina nasred Carigrada;
"Ukraj Šarca, ukraj vode ladne,
"I Lazara na polju Kosovu;
"Miloš ubi za Lazu Murata,
"Al' ga dobro Miloš ne potuče,
"Već sve Murat u životu bješe,;
"Dok mi Srpsko carstvo osvojismo,
"Onda sebi vezire doziva:
"Turci braćo, lale i veziri!
"Ja umrijeh, vama dobih carstvo,
"Nego ovo mene poslušajte,;
"Da vam carstvo dugovječno bude:
"Vi nemojte raji gorki biti,
"Veće raji vrlo dobri bud'te;
"Nek je harač petnaest dinari,
"Nek je harač i trideset dinari;;
"Ne iznos'te globa ni poreza,
"Ne iznos'te na raju bijeda;
"Ne dirajte u njihove crkve,
"Ni u zakon, niti u poštenje;
"Ne ćerajte osvete na raji,;
"Što je mene Miloš rasporio,
"To je sreća vojnička don'jela:
"Ne može se carstvo zadobiti,
"Na dušeku sve duvan pušeći;
"Vi nemojte raju razgoniti;
"Po šumama, da od vas zazire,
"Nego paz'te raju k'o sinove,
"Tako će vam dugo biti carstvo;
"Ako l' mene to ne poslušate,
"Već počnete zulum činit' raji,;
"Vi ćet' onda izgubiti carstvo. -
"Car umrije, a mi ostadosmo,
"I mi našeg cara ne slušasmo,
"Već veliki zulum podigosmo:
"Pogazismo njihovo poštenje,;
"Svakojake b'jede iznosismo,
"I na raju globe navalismo,
"I grijotu Bogu učinismo,
"Sad su 'nake postale prilike,
"Sad će netko izgubiti carstvo;;
"Ne bojte se kralja ni jednoga,
"Kralj, na cara udariti ne će,
"Niti može kraljevstvo na carstvo,
"Jer je tako od Boga postalo;
"Čuvajte se raje sirotinje;;
"Kad ustane kuka i motika,
"Biće Turkom po Mediji muka,
"U Šamu će kade proplakati,
"Jera će ih raja ucv'jeliti.

"Turci braćo sve sedam dahija!;
"Tako naši indžijeli kažu,
"Da će vaše kuće pogoreti,
"Vi dahije glave pogubiti;
"Iz ognjišta pronić' će vam trava,
"A munare popast' paučina,;
"Ne će imat' ko jezan učiti;
"Kud su naši drumi i kaldrme,
"I kuda su Turci prolazili
"I s konjskijem pločam' zadirali,
"Iz klina će proniknuti trava,;
"Drumovi će poželjet' Turaka,
"A Turaka nigde biti ne će,
"Tako knjige indžijeli kažu."
Kad to čuše svi sedam dahija,
Sve dahije nikom ponikoše,;
I preda se u zemlju poglaše,
S knjigom ne zna niko besjediti,
Ni kako će knjizi odkazati.
Starac Fočo podavio bradu,
Pa je b'jelu sa zubima grize,;
Ni on ne zna s knjigom besjediti,
Već se i on tome poslu čudi;
Ne poniče Fočić Mehmed-aga,
Ne poniče, već junak pokliče:
"Dišer more, hodže i vaizi!;
"Molt'te Boga i jezan učite
"Svaki danak a sve po pet puta,
"Ne brin'te se nama dahijama:
"Dok je nama zdravlja i pameti,
"I dok nam je biogradskog grada,;
"Mi smo kadri upraviti gradom,
"Oko grada sirotinjom rajom.
"Kad kraljevi na nas vojštit' ne će,
"Kako će nam raja dosaditi,
"Kad nas ima u sedam dahija,;
"U svakoga po magaza blaga?
"Kakva blaga? Sve meka dukata,
"A sve pusta blaga ležećega;
"U nas, braćo, četiri dahije,
"Aganlije i Kučuk-Alije,;
"I u mene i Mula-Jusufa,
"U svakoga ima pusta blaga
"Nebrojena po dvije magaze;
"Nas četiri kada ustanemo,
"Ustanemo na noge lagane,;
"A magaze s blagom otvorimo,
"Prosućemo rušpe po kaldrmi,
"Na dukate pokupiti vojsku;
"Nas četiri velike dahije

"Na četvero razd'jeliti vojsku,;
"Na četvero k'o četiri brata,
"Poći ćemo iz našega grada
"Kroz našije sedamn'est nahija,
"Isjeć' ćemo sve Srpske knezove,
"Sve knezove, Srpske poglavice,;
"I kmetove, što su za potrebe,
"I popove Srpske učitelje,
"Samo ludu đecu ostaviti,
"Ludu đecu od sedam godina,
"Pak će ona prava biti raja,;
"I dobro će Turke poslužiti.
"Dok pogubim kneza Palaliju
"Iz lijepa sela Begaljice,
"On je paša, a ja sam subaša.
"Dok pogubim i Jovana kneza;
"Iz Landova sela malenoga,
"On je paša, a ja sam subaša;
"I Stanoja kneza iz Zeoka,
"On je paša, a ja sam subaša.
"Dok pogubim Stevu Jakovljeva;
"Iz Lijevča gn'jezda hajdučkoga,
"On je paša, a ja sam subaša;
"I Jovana kneza iz Krsnice.
"Dok pogubim do dva Čarapića
"Iz potoka B'jelog od Avale,;
"Koj' su kadri na Vračar izići,
"U Biograd Turke zatvoriti,
"On je' paša, a ja sam subaša.
"Dok pogubim Crnoga Ðorđija
"Iz Topole sela ponosita,;
"Koji s Bečkim trguje ćesarom,
"On je kadar svu džebanu kupit'
"Od bijela grada Varadina,
"I oružje, što je za potrebe,
"On je kadar na nas zavojštiti,;
"On caruje, a ja subašujem.
"Dok pogubim protopop' Nikolu
"Iz lijepa sela Ritopeka,
On pašuje, a ja subašujem.
"Dok pogubim Ðorđija Guzonju;
"I njegova brata Arsenija
"Iz lijepa sela Željeznika,
"Koj' je kadar Topčider zatvorit':
"Dok pogubim protopopa Marka
"Iz lijepa sela Ostružnice,;
"On je paša, a ja sam subaša.
"Dok pogubim do dva igumana,
"Adži-Ðeru i Adži-Ruvima,
"Koji znadu zlato rastapati

"I sa njime sitne knjige pisat',;
"Nas dahije caru opadati,
"Oko sebe raju sjetovati,
"Oni paše, a mi smo subaše.
"Dok pogubim Birčanin-Iliju,
"Obor-kneza ispod Međednika,;
"Evo ima tri godine dana,
"Od kako se vrlo posilio:
"Kudgođ ide, sve kr'ata jaše,
"A drugoga u povodu vodi;
"On buzdovan o unkašu nosi,;
"A brkove pod kalpakom drži,
"On Turčinu ne da u knežinu,
"Kad Turčina u knežini nađe,
"Topuzom mu rebra isprebija,
"A kad Turčin stane umirati,;
"A on viče na svoje hajduke:
""More, sluge! tamo pašče bac'te,
""Ðe mu gavran kosti naći ne će.""
"A kad nama porezu donese,
"Pod oružjem na divan iziđe,;
"Desnu ruku na jatagan metne,
"A lijevom porezu dodaje:
""Mehmed-aga, eto ti poreze,
""Sirotinja te je pozdravila,
""Više tebi davati ne može."";
"Ja porezu započnem brojiti,
"A on na me očima strijelja:
""Mehmed-aga! zar ćeš je brojiti?
""Ta ja sam je jednom izbrojio.""
"A ja više brojiti ne smijem,;
"Već porezu ukraj sebe bacim,
"Jedva čekam, da se skine b'jeda,
"Jer ne mogu da gledam u njega;
"On je paša, a ja sam subaša.
"Dok pogubim kneza Grbovića;
"Iz lijepa sela Mratišića,
"On je paša, a ja sam subaša.
"Dok pogubim i Aleksu kneza
"Iz lijepa sela Brankovine,
"I Jakova brata Aleksina:;
"Car i ćesar kad se zavadiše,
"Kod ćesara obršteri biše,
"I nosiše od zlata kaškete,
"Popl 'jeniše sve Turske palanke,
"Porobiše, vatrom popališe,;
"Car i ćesar kad mir učiniše,
"A oni se caru predadoše.
"I kod cara knezovi postaše,
"Mloge Turke caru opadaše,

"Sedam paša, što su opadnuli,;
"Opadnuli, pa ih pomorili;
"Oni paše, a mi smo subaše.
"Dok pogubim kneza Tavnavskoga,
"Iz Ljutica Stanka obor-kneza;
"Dok pogubim kneza Mačvanskoga,;
"S Bogatića Martinović-Lazu,
"On je paša, a ja sam subaša.
"Dok pogubim kneza Pocerskoga,
"S Metkovića Ružičić-Mijajla,;
"On je paša, a ja sam subaša.
"Dok zapalim Raču ukraj Drine,
"I pogubim Adži-Melentija,
"Koj' je iš'o preko mora sinjeg,
"Te je vlašku ćabu polazio,
"Pak se uzgred u Stambol svratio,;
"I od cara ferman izlagao
"Za stotinu žutijeh dukata,
"Da vlasima bogomolju gradi,
"Da je gradi za sedam godina,
"Načini je za godinu dana,;
"Evo ima šest godina dana
"Kako zida pokraj ckrve kule,
"A u kule nabavlja džebanu
"I po mraku topove privlači;
"Vidiš, joldaš, da se nečem' nada!;
"Pak ćem' onda zaći kroz nahije,
"Te isjeći sve Srpske kmetove,
"Kako bi nam raja dodijala?"
Sve dahije na noge skočiše,
Memed-agi svi se pokloniše:;
"Fala joldaš, Fočić Memed-aga!
"Tvoja pamet pašovati može,
"Mi ćemo te pašom učiniti,
"Tebe ćemo svagđe poslušati."
Starac Foča poče govoriti:;
"Nuto momka! i nuto pameti!
"S kojom riječi na pašaluk sjede!
"Uzmi sinko, Fočić Mehmed-aga,
"Uzmi slame u bijelu ruku,
"Mani slamom preko vatre žive:;
"Il' ćeš vatru sa tim ugasiti,
"Ili ćeš je većma raspaliti?
"Vi možete, i Bog vam je dao,
"Tako silnu pokupiti vojsku,
"I poć'ćete, sinko, kroz nahije;;
"Jednog kneza prevarit' možete
"I na vjeru njega domamiti;
"Svoju ćete vjeru izgubiti,
"Jednog posjeć', a dva će uteći,

"Dva pos'jeci, četiri odoše,;
"Oni će vam kuće popaliti,
"Vi dahije od njih izginuti.
"Al' vi tako nemojte raditi,
"Nego mene starca poslušajte:
"Ja sam gled'o u našem indžilu,;
"Ovo, piše, dugo biti ne će,
"Nego će se prom'jeniti carstvo,
"Već se, sinko, podobrite raji:
"Od harača raji otpustite,
"Nek je harač, k'o što Murat reče:;
"Prođite se globa i poreza;
"S knezovima vi se pobratite,
"Knezovima ate poklanjajte,
"Kmetovima osrednje paripe,
"S popovima u dosluku bud'te,;
"Ne bi l' i mi uz njih preživljeli,
"Jera naše dugo biti ne će.
"A što će nam više pusto blago?
"Da meljete, izjest' ne možete."
Al' govori Fočić Memed-aga:;
"Moj babajko, ne slušam te stari."
To izreče, a na noge skoči,
I za njime ostale dahije,
Pak na gradu baciše topove,
Na dukate pokupiše vojsku,;
Nji četiri velike dahije:
Aganlija i Kučuk-Alija,
Mula-Jusuf, Fočić Memed-aga,
Na četvoro razd'jeliše vojsku,
Nji četiri, k'o četiri brata,;
pak na gradu otvoriše vrata,
I odoše s vojskom po teftišu
Kroz njihovih sedamn'est nahija.
Prvog Srpskog kneza prevariše:
Domamiše kneza Palaliju;
I u Grockoj njega pogubiše;
I Stanoja kneza iz Zeoka
Prevariše, pa ga pogubiše
U njegovu dvoru bijelome.
Prevariše Marka Čarapića,;
Prevariše, te ga pogubiše;
I Gagića Janka buljubašu
Iz Boleča sela malenoga;
Pogubiše kneza Teofana
Iz Orašja Smederevske na'je;;
Ta i kneza Petra iz Resave,
Prevariše Mata buljubašu
Iz Lipovca blizu Kragujevca,
Te i njega mlada pogubiše,

Moravcima crkvi dopadoše,;
I tu Adži-Ðera pogubiše,
A Ruvima u grad opremiše,
I u gradu njega pogubiše.
Mehmed-aga u Valjevo dođe:
Grbović se bješe osjetio,;
Pa Grbović na strani pobježe,
I dođe mu obor-knez Aleksa,
I dođe mu Birčanin Ilija,
Obojicu vata Memed-aga,
Bijele im savezao ruke,;
Pa ih vodi na most Kolubari;
A kad viđe obor-knez Aleksa,
Da će Turci oba pogubiti,
Tad on reče Fočić Memed-agi:
"Gospodaru Fočić Mehmed-aga!;
"Pokloni mi život na mejdanu,
"Evo tebi šest kesa blaga."
Memed-aga govori Aleksi:
"Ne mogu te, Aleksa, pustiti,
"Da mi dadeš i sto kesa blaga.";
Al' besjedi Birčanin Ilija:
"Gospodaru, Fočić Mehmed-aga!
"Evo tebi i sto kesa blaga,
"Pokloni mi život na mejdanu."
Veli njemu Fočić Mehmed-aga:;
"Ne budali, Birčanin Ilija!
"Tko bi gorskog upustio vuka?"
Mehmed-aga viknu na dželata
Dželat trže sablju ispod skuta,
Te Iliji odsiječe glavu;;
A Aleksa sjede na ćupriju,
Pa ovako poče govoriti
"Bog ubio svakog rišćanina,
"Koji drži vjeru u Turčinu!
"Ah Jakove, moj rođeni brate!;
"Ti ne drži vjere u Turcima,
"Ðe s' udesiš, udri se s Turcima."
Još Aleksa govoriti šćaše,
Ali dželat govorit' ne dade,
Trže sablju, ods'ječe mu glavu.;
Kada do dva kneza pogiboše
Na ćupriji nasred Kolubare:
Knez Aleksa, Birčanin Ilija;
Adži-Ruvim nasred Beograda,
Jednog dana, a jednoga časa:;
Viš' njih jarko pomrčalo sunce.
Mehmed-aga konaku pohiti,
Ne bi l' još kog Srba zastanuo,
Da još bira đekog da pos'ječe.

Al' kad Srbi žalost opaziše,;
Iz čaršije na mah pobjegoše,
Memed-agi nijedan ne dođe.
Kad to viđe Fočić Memed-aga,
Odmah pozna, do gore uradi,
I odmah se bješe pokajao,;
Al' se veće dockan pokajati,
Već povika dvanaest delija,
I Uzuna svoga kavedžiju:
"Čujete li, moji sokolovi!
"Brzo dobre konje posjednite,;
"Pak trčite u selo Topolu,
"Ne bi l' Crnog pogubili Ðorđa:
"Ako li nam sad uteče Ðorđe,
"Neka znate, dobra biti ne će."
Kad to čuše dvanaest delija,;
Odmah dobre konje posjedoše,
I pred njima Uzun kavedžija,
Otidoše u selo Topolu
U subotu uoči neđelje;
Na osvitak neđelji dođoše;
Prije zore i bijela dana,
I Ðorđijne opkoliše dvore,
Udariše s obadvije strane,
A sa dvije strane povikaše:
"Iziđ' amo, Petroviću Ðorđe!";
Tko će ljuta zmaja prevariti?
Tko li njega spavaćiva naći?
Ðorđe se je junak naučio
Prije zore svagda uraniti,
Umiti se i Bogu moliti,;
I popiti po čašu rakije:
Bješe Ðorđe prije uranio
I otiš'o u donje podrume.
Kada viđe oko kuće Turke,
On se njima javiti ne ćede.;
Javi im se mlada Ðorđijnica:
"Da Bog s vama, Turci, noćas bio!
"Što tražite ovđe u to doba?
"Ðorđe sada pred kućom bijaše,
"Tu sad bješe, pak nekud otide,;
"A ja ne znam, kud je otišao."
A to Ðorđe i gleda i sluša.
Kad je Ðorđe izbrojio Turke,
Čašu popi, a pušku potpraši,
Uze dosta praha i olova,;
Pa iziđe svojemu oboru
Među svoji dvanaest čobana;
A kad dođe, čobane izbudi,
I ovako čobanima reče:

"Braćo moja, dvanaest čobana!;
"Ustanite, obor otvorite,
"Iz obora išćerajte svinje,
"Neka idu, kuda kome drago;
"A vi braćo, mene poslušajte,
"I šarene puške potprašite;;
"Ako Bog da, te se ono steče,
"Što sam danas radit' naumio,
"Čestite ću vas sve učiniti,
"Okovati u srebro i zlato,
"A u svilu obuć' i kadivu.";
Svi čobani jedva dočekaše,
Išćeraše svinje iz obora,
Pak šarene puške potprašiše
Na mah oni za Ðorđem pođoše.
Ode Ðorđe pravo svome dvoru,;
A kad Turke s čobanima viđe,
Onda Ðorđe ovako govori:
"Čujete li, dvanaest čobana!
"Svaki jako glajte po Turčina,
"Al' nemojte pušaka metati,;
"Dokle moja najprije ne pukne,
"Ja ću gledat' Uzuna Memeda,
"Viđećete, što ć' od njega biti."
To izreče Petroviću Ðorđe,
Zemlji pade, pušci oganj dade,;
Puče puška, ostat' pusta ne će;
Ðe je gled'o, Ðorđe pogodio,
Mrtav pade Uzun sa kulaša.
Kad to viđe dvanaest čobana,
Na mah puče dvanaest pušaka,;
Mrtvi pade onđe šest Turaka,
Šestorica na konjma pobježe.
Na mah Ðorđe viknu po Topoli,
Te sakupi jošte više društva,
Sve po tragu Turke poćeraše,;
Do Sibnice sela doćeraše,
I tu Turci u han pobjegoše,
Kami majci da ostati mogu!
Tu ih Ðorđe opkoli sa društvom,
Pa on viknu u selo Sibnicu,;
Sibničani svi mu dolećeše;
tu se sasta stotina junaka,
Na mah Srblji hana zapališe,
I trojica Turak' izgorješe,
A trojica pred njih istrčaše,;
I Srbini sva tri pogubiše.
Na sve strane Ðorđe knjige posla
U svih gradskih sedamn'est nahija
Na kmetove selske poglavare:

"Svaki svoga ubijte subašu;;
"Žene, đecu u zbjegove krijte."
Kad to čule Srpske poglavice,
Na mah oni poslušaše Ðorđa:
Svi skočiše na noge lagane,
Pripasaše svijetlo oružje,;
Svaki svoga ubiše subašu,
Žene, đecu u zbjeg odvedoše,
Kad je Ðorđe Srblje uzbunio
I s Turcima veće zavadio,
Onda Ðorđe prođe kroz nahije,;
Pa popali Turske karaule,
I obori turske teferiče,
i udari na Turske palanke,
Sve palanke on Turske popali,
Žensko, muško, sve pod mač udari,;
Teško Srblje s Turcima zavadi.
Turci misle, da je raja šala,
Al' je raja gradovima glava;
Usta raja k'o iz zemlje trava.
U gradove saćeraše Turke;;
Trči Ðorđe od grada do grda,
I građane svagđe dovikuje:
"Čujete li, vi Turci građani!
"Na gradov'ma otvarajte vrata,
"Izmeđ' sebe dajte zulumćare,;
"Ak' hoćete mirni da budete,
"Da gradova caru ne kvarimo:
"Jer ako ih vi dati ne ćete,
"Izmeđ' sebe Turke zulumćare,
"Te gradove raja načinila,;
"Gradila ih po devet godina,
"Kadra ih je za dan oboriti
"I sa carem kavgu zametnuti;
"A kada se s carem zavadimo,
"Da ustane svi sedam kraljeva,;
"Da nas mire, pomirit' nas ne će;
"Bićemo se, more, do jednoga."
Tad građani suze proljevahu,
I Ðorđiji 'vako govorahu:
"Beg Ðorđije, od Srbije glavo!;
"Davaćemo štogod raja ište,
"Ne kvarite carevih gradova,
"Ni sa carem zamećite kavge,
"Mi daćemo Turke zulumćare."
Pa građani ustadoše Turci,;
Na gradov'ma otvoriše vrata
Izmeđ' sebe daju zulumćare,
Zulumćare izjelice Turke,
Predaju ih u Srbinjske ruke.

Bože mili i Bogorodice!;
Kada Srblji dokopaše Turke
Zulumćare u bijele ruke,
Pa ih staše Srblji razvoditi
Preko polja bez svijeh haljina,
Bez ćuraka i bez anterija,;
Bez saruka, u malim kapama,
Bez čizama i bez jemenija,
Gole, bose topuzima tuku:
"More, baša! kam' poreza naša'"
U po polja Ðorđe sablju vadi,;
Zulumćarske odsijeca glave.
A kad Ðorđe isiječe Turke,
Isiječe Turke zulumćare,
Onda Ðorđe u gradove uđe;
Što bi Turak' po gradov'ma b'jelim,;
Što bi Turak za sječe, is'ječe;
Za predaje što bi, to predade;
Za krštenja što bi, to iskrsti.
Kad je Ðorđe Srbijom zavlad'o,
I Srbiju krstom prekrstio,;
I svojijem krilom zakrilio
Od Vidina pak do vode Drine,
Od Kosova te do Biograda,
'Vako Ðorđe Drini govorio:
"Drino vodo! plemenita međo;
"Izmeđ' Bosne i izmeđ' Srbije!
"Naskoro će i to vreme doći,
"Kada ću ja i tebeka preći
"I čestitu Bosnu polaziti."

The Beginning of the Revolt against the DahiasGod in heaven! What a great miracle!
When it would be in country Serbia
That Serb country gets to turning over
And another justice comes into being.
Village knezes are not for a quarrel,
Turkish gluttons do not want it, either,
But poor peasants, they do want it, badly,
'Cause they can not pay the fines and taxes,
Nor suffer the Turkish evil-doing;
And God's servants, they are also eager,
'Cause the gore is boiling from the soil.
The time has come, the war should be waged now,
And the blood spilled for the cross righteous,
So that each man repents his ancestors.
Saints in heavens started waging battles,
And revealing diff'rent kinds of omens.
In the clear heavens of Serbia,
This is the first omen they have shown:
From the Triphon, to the day Saint George's,
Each night the Moon caught itself in heaven,
Calling the Serbs to stand to their weapons.
But Serbians, they just did not dare to.
Second omen that the Saints have shown,
From Saint George's to the day Saint Dmitre's,
Blood bespotted banners had been walking
In the clear heavens of Serbia
Calling the Serbs to stand to their weapons.
But Serbians, they just did not dare to.
The third omen that the Saints have shown,
Thunder blasted on the day Saint-Sava's,
Midst in winter, not in it's time proper,
Struck the lightning, the day of Chains Honest,
The earth shuddered from it's eastern skyline
Calling the Serbs to stand to their weapons.
But Serbians, they just did not dare to.
And fourth omen that the saints have shown,
In the clear heavens of Serbia,
The Sun got caught in the early springtime,
In the springtime, on the day Saint Triphon's,
It caught itself three times on this one day,
And three times it twitched in eastern heavens.
Turks from Belgrade are just watching all this,
And the city’s all the seven dahis:
Aganlija and Kučuk-Alija,
And two brothers, the two Fočic youngsters,;
Mehmed-Aga and with him Mus-aga,
Mula-Jusuf, the Great Dahia,
Derviš-Aga, the town's quartermaster,
Old man Fočo, at the age of hundred,
All the seven dahis came together,

On the Stamboul Gate of Belgrade fortress,
The scarlet cloaks hang over their shoulders,
Shedding tears, they watch the heaven's omens:
"Oh, my comrade! What unusual omens.
"This, companion, 'll never be good for us.";
In their troubles, all the seven dahis,
Ordered making of a clear glass tray ,
Scooped the water from the Danube river,
Brought it up to the Nebojša tower,
Put the tray on the top of the tower,
Where they captured the stars in the glass tray,
To let them see the heavenly omens,
What's going to be with them at the end;
All the seven dahis gathered 'round it
Over the tray they mirrored their faces,
When the dahis then looked at their faces ,
All the dahis saw it with their own eyes,
None of them had a head on his shoulders.
When they saw this, all the seven dahis,
They pulled out a short steel battle hatchet,
Smashed to pieces the clear shining glass tray,
Threw the glass tray down from the white tower,
From the tower, straight into the Danube;
Let no single splinter be left over.
From their sorrow, all the seven dahis,
Promenaded, all troubled and cheerless,
From the Jaksic’s Tower, the Nebojsa,
Strolling they came to a large coffehouse,
Then they sat down in the large coffehouse,
All, they sat down in this large coffehouse,
They all sat down, one next to another;
Old man Fočo at the head of table,
White beard reaching all the way down to waist;
So they called then, all the seven dahis:
"Come here, quickly, hojahs and waisies,
"Do bring with you all the Inje'el writings,
"And then look up, what the writings tell you,
"What’s going to be with us at the end?"
In their hurry, hojahs and waises.
Brought out all the holy Inje'el writings,
Books beholding, wine grape-tears shedding,
This is what they said to the dahis:
"Turks, my brothers, all the seven dahis,
"This is what the Inje'el-books tell us:
"As such omens once upon time happened,
"In the clear heavens of Serbia,
"There's five hundred years now since that happened,
"That was when the Serb empire perished,
"It was then that we conquered the empire,
"And despatched the two Wallach emperors ,

"Constantine, amidst Constantinople,
"by the Šarac, beside that cold river;
"Lazar as well, on the field Kosovo;
"Miloš has killed Murad for their Lazar,
"Hasn't killed him, though, at once and proper,
"But Murad could live to see the moment,
"When we conquered the Serbian Empire;
"Then he called his Lalas and Vizers:
" 'Turks, my brothers, Viziers and Lalas,
" 'I died but I gained an empire for you,
" 'Do obey the words that I shall tell you;
" 'That your empire be one of long standing,
" 'Don't be bitter to your peasant rayah;
" 'But very good to your rayah common,
" 'Let the tax be fifteen dinar coinage,
" 'Let it be all thirty dinars, even;
" 'Don't overdo the fines and the taxes,
" 'Don't you drive the misery on rayah,
" 'Do not touch the places of their worship,
" 'Neither the creed, nor the rayah's honor;
" 'Don't exact the revenge on the rayah;
" 'That Miloš has slit my body open,
" 'That's what soldier's fortune has decided;
" 'You cannot win yourself an empire,
" 'On soft matress, smoking the tobacco;
" 'Don't you drive the rayah to the forest,
" 'So the rayah eschews you and fears you,
" 'Take care of them as if they were your sons,
" 'That 'll give your empire a long standing,
" 'And If you don't obey what I tell you,
" 'But begin to tyrannize the rayah,
" 'You are going to loose the empire.'
"Sultan died and we have been left over,
"And we did not obey our emperor,
"But we started an enormous terror:
"Trod down on their face and on their honor,
"Every kind of misery we brought them,
"And we burdened rayah with the taxes
"We sinned against God our Lord almighty,
"Now again are those omens appearing,
"Now is someone 'bout to lose an empire.
"Don't you fear a king or any kingdom,
"No king will dare attack an emperor
"Nor a kingdom may attack an empire.
"Because the God has ordered it that way;
"But beware the miserable rayah,
"When the pickaxe and the mattock rises,
"There'll be torment for the Turks Meddinah's,
"In Syria the wives shall be weeping,
"From the rayah's most painful bereaving.

"Turks, my brothers, all the seven Dahis!;
"This is what our Injeel writings tell us,
"Your houses shall get burned down to ashes,
"You dahias shall all be beheaded,
"The grass 'll grow from your fireplaces,
"The cobwebs shall cover the minarets,
"There'll be no one left to pray the essan,
"And where our roads and cobblestones are,
"And where the Turks have day-daily travelled,
"With the horseshoes the hard cobbles marring;
"The grass shall sprout between the cobblestones,
"The roads will be yearning for the Turkish,
"There'll be no Turks to see anywhere.
"That is what the Inje'el writings tell us.''
When they heard this, all the seven dahis,
All the dahis, with their shoulders sagging
Turned their eyes down to the ground afore them,
None of them knows how a book is talked with,
Nor to answer what the book is saying.
Old man Fočo has curled his long beard up,
Gnawing at the white tussocks with his teeth,
Even he can't answer to the book's words,
But he wonders himself at this business;
One despaired not - Fočić Mehmed-aga,
Hero winced not, but he exclaimed loudly:
"Get out of here, hojahs and waises!
"You pray to God and lecture the essan,
"Every day and five times a day to it,
"Don't you worry about us dahis
"As long as the health and reason serve us,
"And as long we got the Belgrade fortress,
"We are able to govern the fortress,
"And poor rayah living all around it.
"When the kings shall not be warring with us,
"How shall rayah make us any trouble,
"When we have got, us seven dahias,
"Each one of us, a storeroom of treasure
"And what treasure? All in soft gold ducats,
"And all of it, the waste, reserve coinage;
"We 've got, brothers, us four great dahias,
"Aganlija and Kučuk-Alija,
"And me, too, like Mula-Jusuf as well,
"Each of us has an enormous treasure,
"Two storerooms each; it 's not even counted;
"When we four now all stand up, together,
"Rise together, easy, to our swift legs,
"When we open our storerooms with treasure,
"We shall spill the sov'reigns over cobbles.
"Raise an army with the golden ducats,
"The four of us, the Grand Dahias,

"We shall split the army into four parts,;
"All four of us, just like the four brothers
"We shall set forth then from our fortress,
"Through all of our seventeen land's counties,
"We shall cut down all Serbian leaders,
"All the leaders, the Serbian chieftains,
"And the village elders that may need it,
"And then the priests, the serbian teachers,
"We'll only leave children with no reason,
"Without reason, to the age of seven,
"They shall be the right and proper rayah
"And do a good service to the Turkish.
"Till I despatch the knez Palalija,
"From the lovely Begaljica village ,
"He's the general, I am a corporal;
"Till I despatch the knez Jovan as well,
"From Landovo, from that tiny village,
"He's the general, I am a corporal;
"And Stanoje, the knez from Zeoke,
"He's the general, I am a corporal;
"Till I despatch this Steva Jakovljev,
"From Lijevce, nest of highway-robbers,
"He's the general, I am a corporal;
"And knez Jovan, from Krsnica village.
"Till I despatch the two of Čarapić's
"From the B'jeli Potok of Avala;
"Who are able to come out to Vračar,
"And close the Turks into Belgrade fortress,
"He's the general, I am a corporal;
"Till I despatch this Crni Ðorđije,
"From Topola, from that haughty village,
"Who is trading with the Vienna's Kaiser,
"He can buy them all the ammunition,
"From the Kaiser's white Varadin city,
"And the weapons, that are necessary,
"He's capable of making war on us;
"He 's the Sultan, I am a corporal.
"Till I despatch the Vicar Nikola,
"From the pretty village of Ritopek,
"He's commanding; I am running errands.
"Till I despatch Ðorđije Guzonja,
"And his brother Arsenije as well,
"From the pretty village of Željeznik,
"Who's capable of closing Topčider;
"Till I despatch that Serb Vicar Marko,
"From the pretty village Ostružnica,
"He's the general, I am a corporal
"Till I despatch two Serbian abbots,
"Adži-Ðera, Adži-Ruvim as well;
"Who know how the gold can be dissolved,

"How it's used to write that tiny letters,
"That blacken us dahis to the Sultan;
"How to counsel the rayah around them,
"They're generals, we are the corporals.
"Till I despatch Birčanin-Ilija,
"Ober-Knez from below the Međednik,
"Surely it is full three years already,
"Since he, indeed, became very lordly,
"Wherever goes, always rides a grey horse,
"Still another on a leash behind him;
"His mace always hanging on the apple,
"And his moustache under the kalpak-hat;
"He lets no Turk into the knežina,
"When he finds a Turk in the knežina,
"With the mace he beats him all ribs broken ,
"And when the Turk, indeed, begins dying,
"He bellows, then, to his highway-robbers:
" 'Hey, you servants! Throw this dog to some place,
" 'Where the raven shall not find his bones.'
"And when he brings the levies and taxes,
"Fully armed he enters the audience,
"Puts his right hand on to the yataghan,
"Reaching over the tax with his left hand:
" 'Mehmed-aga, here are all the taxes,
" 'The poor people are sending the greetings,
" 'They can't give you any more than this here';
" Then I begin to count the tax money,
"But his eyes are shooting lightnings at me:
" 'Mehmed-aga! You're going to count it?
" 'I counted it, indeed, once already.'
"And I don't dare any more to count it ,
"But I throw it anywhere beside me,
"Cannot wait to get rid of the trouble,
"Cause I cannot bring myself to watch him;
"He's a general, I am the corporal.
"Till I despatch knez Grbović as well,
"From the pretty village of Mratišić,
"He's the general, I am a corporal.
"Till I despatch knez Aleksa as well,
"From the pretty Brankovina village,
"And Jakov, too, the Aleksa's brother,
"When the Sultan and the Kaiser quarrelled,
"They were both then colonels of Kaiser's,
"And they both wore the shiny gold peaked caps,
"They pillaged our fortified villages,
"Enslaved them all, burned them down to ashes;
"When the Sultan and the Kaiser made peace,
"They surrendered both, then, to the Sultan,
"And became the knezes by the Sultan.
"Many a Turk they blackened to Sultan,

"Seven pashas, indeed, have they blackened,
"First blackened them, after that murdered them;
"They are generals, we're the corporals.
"Till I despatch the knez of Tavnava
"The ober-knez Stanko from Ljutice;
"Till I despatch the knez of the Mačva,
"From Bogatić, Martinović Laza,
"He's the general, I am a corporal.
"Till I despatch the knez of Pocerje,
"From Metković, Ružičić-Mijajlo,
"He's the general, I am a corporal.;
"Till I burn down Rača on the Drina,
"And despatch this Hajji-Melentije,
"Who sailed across the bluegrey sea waters
"And visited the Wallach Ka'aba,
"By the way he made a call on Stamboul
"And swindled a charter from the Sultan,
"For a hundred golden-yellow ducats,
"To put up a Wallach house of worship,
"And to build it all in seven years,
"He finished it in a single year;
"It is, indeed, for six years already,
"That he builds the turrets all around it,
"Fills the turrets with the ammunition,
"And pulls in the cannon in the darkness,
"You see, my friend, he's expecting something!;
"After that we shall go through the counties,
"And cut down all the Serb village elders,
"How's the rayah going to bother us?"
All the dahis sprung to their feet at once,
All bowing down to the Mehmed-aga:
"Thank you, comrade, Fočić Memed-aga!
"Your reason is worthy of a pasha,
"We are going to make you a pasha,
"And obey your commands everywhere."
Old man Fočo has then begun speaking:
"What a fellow! What a brilliant reason!
"With what a word he becomes a pasha!
"Pick up some straw, my son Mehmed-aga,
"Pick the straw up with your noble white hand,
"Sweep the straw then over the ardent flames,
"Either you shall extinguish the flames,
"Or you're going to make it burn stronger?
"You can, indeed, the Lord gave it to you,
"You can gather such a mighty army,
"And you're going to walk through the counties,
"You can deceive one of all the knezes,
"And lure him in on the promised safety,
"You are going to loose all your credence,
"You cut down one, and two are escaping,

"You cut down two, four of them are fleeing,;
"These are going to burn down your houses,
"You dahias shall all get killed by them.
"It is better you don't do it that way,
"Rather listen to me, to the old man:
"I have looked up in our inje'el writings,;
"This now, says there, won't last for a long time,
"The empire is going to change hands,
"Instead, my son, get better to rayah,
"You reduce the taxes to the rayah,
"Let the tax be as Murad has told us,
"Better give up on the fines and levies,
"Make brotherhood with the serbian knezes,
"To the knezes you present the stallions,
"Fairish horses to the village elders,
"And with the priests you stay in collusion,
"Wouldn't we, too, survive with them somehow,
"Because this ours won't last for a long time.
"What for do we need any more treasure?
"If you'd mill it, you could never eat it ."
But now answers Fočić Memed-aga:

"My old daddy, not listening to you."
As he said that, he sprung up to his feet,
And after him all the other dahis,
Then they fired the guns from the fortress,
Rose an army with the golden ducats,;
All four of the country's great dahias:
Aganlija and Kučuk-Alija,
Mula-Jusuf, Fočić Memed-aga,
They have split the army into four parts,;
All four of them, just like the four brothers
Then they opened the gates of the city,
And went with the army to inspection,
Through each of their seventeen land's counties.
They betrayed the first Serbian leader:
They allured in the knez Palalija.
And dispatched him in the Grocka village;
And Stanoje, the knez from Zeoke,
They betrayed him, dispatched him thereafter,
On premises his own stately home's.
They double-crossed Marko Čarapić, too;
They betrayed him, dispatched him thereafter;
And the army captain Janko Gagić,
From the Boleč, from that little village;
They dispatched the knez Teofan as well,
From Orašje, Smederevo county;
The knez Petar from Resava, as well;
They betrayed the army captain Mate,
From Lipovac near Kragujevac,
And they dispatched this young captain as well;

They reached the church of Morava county,;
That is where they dispatched Adži-Ðera,
Adži-Ruvim they sent to the city,
In the city they dispatched him as well.
Mehmed-aga arrived in Valjevo.
Grbović has got wind, what's preparing,
So he escaped away from the city.
But then came the ober-knez Aleksa ,
And so came, too, Birčanin Ilija ,
Mehmed-aga has caught them both promptly
Then he tied their noble hands together,
And he took them to bridge Kolubara's
As it dawned on ober-knez Aleksa ,
That the Turks shall execute them both there,
He proposed to Fočić Memed-aga:
'Your lordship, sir, Fočić Memed-aga!;
'Do grant my life on the field of battle,'
I shall give you six purses of ducats.'
Mehmed-aga answers to Aleksa:
'I can't, indeed, let you go, Aleksa,
even if you gave a hundred purses.'
But then declares Bircanin Ilija :
'Your lordship, sir, Fočić Memed-aga!;
'I shall give you the hundred sacks, even,
'Do grant my life on the field of battle,'
Answers to him Fočić Mehmed-aga:;
'Don't speak foolish, Birčanin Ilija!
'Who would release a wolf from the forrest?'
Mehmed-aga shouted at the headsman,
Headsman drew the sabre beneath his train,
And at once cut the Ilija's head off.
But Aleksa sat down on the bridge there,
And these are the words he started speaking:
"May God destroy each and every Christian,
"Who is trusting the word of the Turkish!
"Ah, my Jakov, my dearest brother!;
"Don't you trust the word of the Turkish,
"Wherever you find them, brother, fight them."
Aleksa was going to speak further,
But the headsman allowed him no speaking,
Drew the sabre, cut his head off promptly.
As the both of the Serb knezes perished,
On the bridge there, amidst Kolubara,
Knez Aleksa, Birčanin Ilija;
Adži-Ruvim in the midst of Belgrade,
On the same day, at the same hour as well,
The fiery sun above them darkened.
Mehmed-aga hurried to the quarters,
Wouldn't he catch any other Serbs there,
To choose some more of them for beheading,

But when the Serbs have noticed the sorrow,
They got away at once from the city,
Not a single came to Mehmed-aga.
When he saw that, Fočić Mehmed-aga,
Could see at once that he made it worse yet,
And right away he came to regret it,
But it's too late for regretting it now,
So he called then to his twelve brave champions,
And to Uzun, his coffee-attendant,
"Do you hear this, my hawks and my eagles!
"Bestride quickly some very good horses,
"And then gallop to Topola-village,
"Couldn't we there despatch the Black Ðorđe,
"If it happens that he escapes us now,
"You should know that nothing good is coming"
When they heard this, his twelve daring champions,
Mounted at once their excellent horses,
Led by Uzun, the coffee-attendant,
And they went to the Topola village,
At Saturday, on the eve of Sunday;
At the Sunday's dawning they arrived there,
Before the dawn and before the daylight,
And surrounded the Ðorđije's homestead,
Approaching it from the both entrances;
And they shouted from the two directions:
"Do come out here, you Petrović Ðorđe!"
Who can deceive the furious dragon?
Who is going to find him still sleepy?
The brave Ðorđe had acquired a habit,
To rise early, always 'fore the daybreak,
To wash his face and pray the Lords prayer,
And to drink a glass of brandy each time.
Ðorđe has been up before, already,
And then he went down to the deep cellars.
When he saw the Turks around the homestead,
He refrained from answering their calling,
But his young wife has answered them promptly:
"May Almighty be with you Turks tonight,
"What do you want here at these early hours?
" Ðorđe just stood here afore the homestead,
"Was there just now, then he went off somewhere,
"And I don't know, where or which direction."
And Ðorđe is listening and watching.
When he counted all the Turks there present,
He drunk the glass and powder'd the musket,
And took enough of the lead and powder,;
Then he came out to his stalls and pigsties,
Right there among the twelwe of his shepherds;
When he came there, he woke up the shepherds,
And these are the words he told his shepherds:

"My dear brothers, my twelve trusty shepherds!;
"Do stand up now and open the pigsties,
"And drive the swines all out of the pigsties,
"Then let them go wherever they like to.
" And you brothers, do obey my words now,
"And powder your decorated muskets,
" God allowing that this, indeed, happens,
"What I intend carrying out today,
"I am going to make you all famous,
"Overlay you with the gold and silver,
"And then dress you in the silk and velvet"
All the herdsmen couldn't wait to hear this,
They drove out all the swines from the pigsties,
Then powdered the decorated muskets,
Straight away they accompanied Ðorđe.
Ðorđe then went at once to his homestead,
And when he caught the sight of the Turks there,
These are the words that Ðorđe has spoken:
"Do you hear me, my twelve trusty shepherds!
"Each one of you takes aim at a Turk now,
"But no one should start firing the weapon,
"Until the mine sounds, firing the first shot.
"I' ll target their leader, Uzun Memed,
"You shall see what's going to befall him."
As Petrović Ðorđe uttered these words,
He threw himself down and fired the musket,;
The gun sounded, not in vain for certain,
Where he has aimed, Djordje scored a hit, too,
Uzun fell dead from his dappled-grey horse.
And when the twelve good shepherds have seen this;
The twelve muskets cracked at the same instant,;
Six of the Turks fell dead on the spot there,
Another six run away, still mounted.
Ðorđe now called people in Topola,
So he gathered even more companions,
Along the tracks, indeed, they chased the Turks,
Chasing them down to Sibnica village,
The Turks escaped there into a lodging-house,
Bless their mothers, if they could survive there!
Surrounding them, Ðorđe with companions,
He called now the Sibnica villagers,;
From Sibnica all men raced to join him;
Hundred heroes gathered now at that place,
The Serbs burnt down the lodging house at once,
And three of the Turks died in the flames there,
The three others run out right before them ,;
And here the Serbs executed all three.
Ðorđe sent the letters, all directions,
To all of the seventeen land's counties,
To all the kmets, all the village elders:

" Everyone kill your local subasha;
"Hide the wives and children in refuges.“
When the Serbian chiefs have heard this,
They obeyed the Ðorđe's order at once.
They rose to their swift legs the same moment,
And they girded their glittering weapons,
Everyone killed his county's subasha,
And brought the wives and kids to refuges,
When Ðorđe brought the Serbs to mutiny,
Set them at odds with the Turks already,
Then he passed through all of the land's counties,;
Burning down the Turkish border stations,
And he brought down the turkish watchtowers,
And attacked the fortified villages,
Burning them all down to dust and ashes,
Women and men, putting them all to sword,
He set the Serbs at odds with Turks, deeply.
The Turks think, the rayah are all funnies,
But the rayah is ruling the cities,
It rose from the ground just like the grass grows.
Into the towns they cornered the Turkish;;
Ðorđe races, one town to another,
And he shouts there to the inhabitants:
"Do you hear me, you Turkish town-dwellers!
"Open up all the gates of the cities,
"And deliver the tyrants amongst you,
"If you want to live peacefully further,
"So that we don't spoil the Sultan's cities;
"Because, if you will not give them to us,
"Among yourselves, all the Turkish tyrants,
"These cities have been built by the rayah,
"It has built them nine years long, each town ,
"It can destroy them in a single day,
"And begin a quarrel with the Sultan;
"And when we do get at odds with Sultan,
"Even if all the seven kings would rise,
"All together, they can't reconcile us:
"We are going to fight to the last man."
The town-dwellers would be shedding tears then,
And addressing Ðorđije with such words:
"Ðorđije-bey, the head of Serbia!;
"We shall give you what the rayah asks for,
"Neither spoil the Sultan's proud cities,
"Nor you begin a strife with the Sultan,
"We'll surrender all the Turkish tyrants."
So they stood up, the Turkish town-dwellers,
Opened up all the gates of the cities,
Delivering the tyrants among them,
Tyrannizing, evil Turkish gluttons,
They give over to the hands of Serbians.

My dearest God and Holy Madonna!;
When the noble white hands of the Serbs there
Got hold of the Turkish evildoers,
And when the Serbs started ushering them
Over the field without all the garments,
Without fur-coats and without the jackets,
Without turbans but wearing the small caps
Without the boots and without moccasins;
Naked and barefoot Turks they beat with maces:
"Listen, my lord! How about our taxes?”
Midst in the field Ðorđe pulls the sable,
And cuts off the heads of all the tyrants.
And when Ðorđe cut down all the Turks there
When he cut down all the Turkish tyrants,
He then entered the fortified cities,
Among the Turks from all the proud cities,
Who was for the cutting down, he cut down,
He delivered who should be delivered,
Who was for the baptizing, he baptized.
When Ðorđe has mastered the Serbia,
And crossed Serbia with the Cross righteous,
And sheltered the country under his wing,
From Vidin-town down to Drina river,
From Kosovo all the way to Belgrade,
With these words, then, Ðorđe spoke to Drina:
"Drina water! You noble frontier;
" 'Tween Bosnia and between Serbia!
"It won't be long, the time is arriving,
"Am going to get across you, as well
"And visit the honored Bosnia."10

20

30

40

50


60

70

80

90

100


110

120

130

140

150


160

170

180

190

200


210

220

230

240

250


260

270

280

290

300


310

320

330

340

350


360

370

380

390

400


410

420

430

440

450


460

470

480

490

500


510

520

530

540

550


560

570

580

590

600


610

620

630


Der Anfang des Aufstandes Gegen die DahienО lieber Gott! welch' ein grosses Wunder !
Als man anfing im Lande Serbien,
Im Serbiens Lande sich zu rühren,
Bahn zu brechen einer and'ren Ordnung,
Hold dem Streite sind da nicht die Knezen,
Noch die Türken sind es, die Vielfrasse,
Doch kampfbereit ist die arme Raja,
Die nicht vermag Globa herzugeben,
Noch türkische Willkühr zu ertragen ;
Und kampfbereit sind die Gottgerechten,
Denn es triefte die Erde vom Blute,
Wohlan, Zeit ist's, in den Kampf zu ziehen,
Für die Ehre des Kreuzes zu bluten,
Auf dass jeder seine Ahnen sühne.
Mit dem Himmel drohen die Heiligen,
Und sie lassen manch' Wahrzeichen sehen
Auf dem heit'ren Himmel von Serbien;
Dies Wahrzeichen erschien da das erste:
Vom Triphonstag bis sanct Georgstage
Stieg allnächtlich auf die Mondesleuchte,
Auf damit sich die Serben erheben,
Doch die Serben durften es nicht wagen.
Da erschien nun das zweite Wahrzeichen :
Vom Georgstag bis zum Tag Demetris
Wanderten da blutgetränkte Fahnen
Auf dem heit'ren Himmel von Serbien,
Auf damit sich die Serben erheben,
Doch die Serben durften es nicht wagen.
Da erschien nun das dritte Wahrzeichen :
Donner erdröhnt am sanct Sabbastage,
Gar zur Unzeit, in Mitte des Winters,
Blitze zuckten am Kettenfest Petris,
Und vom Osten erbebte die Erde,
Auf damit sich die Serben erheben
Doch die Serben duriten es nicht wagen.
Da erschien nun das vierte Wahrzeichen:
Auf dem heit'ren Himmel von Serbien,
Im Frühjahre brach hervor die Sonne,
Im Frühjahre am sanct Triphonstage,
Dreimal bricht sie vor an einem Tage,
Und erzittert zu dreimal im Osten.
Staunend seh'n dies die belgrader Türken,
In der Festung all die sieben Dahis :
Aganlija und Kučuk-Alija,
Die zwei Brüder, die zwei jungen Fočić
Memed-aga mit sammt dem Mus-aga,
Mula Jusuf, der grosse Dahia,
Derwisch-aga, der Festungsverwalter,
Und der greise, hundertjähr'ge Fočo,
All' die sieben traten sie zusammen,

Knapp bei Belgrad, an dem Stambolsthore,
Eingehüllt in scharlachrothe Mäntel,
Betrachten sie tief betrübt die Zeichen:
-Seh't doch Brüder! welche Wunderzeichen !
„Dies, Gefährten, deutet uns nichts gutes."
Und voll Kummer all` die sieben Dahis,
Sie beschafften ein gläsernes Becken,
Gossen hinein Wasser aus der Donau.
Und trugen es zur Kula Nebojscha,
Und stellten es oben an die Kula,
In das Becken leiten sie die Sterne,
Um zu deuten aus den Himmelszeichen,
Was aus ihnen mag zuletzt noch werden.
Die Dahien umringten das Becken,
Und erblickten ein Schattenbild d'rüber,
Als sie näher dasselbe besahen,
Da offenbart ihrem Äug' sich Alles,
Keiner hatte den Kopf auf den Schultern.*
Als dies All' die sieben Dahis sahen,
Ergriffen sie den stählernen Nadžak,
Und zerschlugen das gläserne Becken,
Schleuderten es von der blanken Kula,
Von der blanken Kula in die Donau,
Dass vom Becken keine Spur verbleibe.
Und voll Kummer all' die sieben Dahis,
Sie verliessen sorgenvoll und traurig
Die Nebojscha, Kula der Jakschice,
Zieh'n von dannen zu der grossen Kawa,
Und setzten sich in der grossen Kawa,

Reih'weis einer neben den anderen,
Foco dem Greis den Ehrensitz lassend,
Dem der weisse Bart den Gürtel decket,
Nun da riefen all' die sieben Dahis :
„Schnell hieher ihr Hodzas und Wajise!
„Bringet herbei die Indžila Bücher,
..Deutet uns da was selbe besagen,
„Was aus uns wohl mag zuletzt noch werden."
Und die Hodzas und Wajise eilten
Und sie brachten die Indžila Bücher;
Forschen darin und vergiessen Thränen,
Und sie sprechen zu den Dahis also :
„Türken, Brüder, all' ihr sieben Dahis !
„Also sagen die Indžila Bücher :
„Da als derlei Wahrzeichen erschienen
„Auf dem heit'ren Himmel von Serbien,
„Seither sind es fünfhundert der Jahre,
„Da brach das Reich der Serben zusammen,
„Ihr Zarenreich haben wir erobert.
.,Und getödtet zwei wlachische Zare:

„Den Konstantin in Mitte zu Bisanz,
„Nächst demScharaz, nächst dem kühlenFlusse,
„Und den Lazar auf dem Amselfelde;
„Wegen Lazar fiel Murat durch Milosch,
„Doch hat Milosch ihn nicht gut getroffen,
„Denn der Murat blieb da noch am Leben,
„Bis die Serben uns gänzlich erlagen,
„Sodann rief er zu sich die Wezire :
„Türken, Brüder, Lalen und Wezire
„Seh't ich sterbe, euch ein Reich erkämpfend,
„Doch befolget was ich euch da sage,
„Auf damit euch lang die Herrschaft währe:
„Verbittert nicht das Leben der Raja,
„Vielmehr seid ihr sehr gütig der Raja ;
„Fünfzehn Dinars betrage der Harač,
„Er betrage auch dreissig Dinare ;
„Lasset gehen die Globa und Steuer,
„Und bringet nicht in's Elend die Raja;
„Rühret nicht an ihre Gotteshäuser,
„Nicht den Glauben, nicht die Ehr' derselben;
„übet ihr nicht Rache an der Raja,
„Weil von Milosch ich erdolchet wurde,
„Also wollt' es das Heldetiglück haben;
„Das Zarenreich kann man nicht erringen,
„Ewig Tabak auf dem Polster rauchend ;
„Ihr sollet nicht die Raja verjagen,
„Dass scheu vor euch sie in Wälder fliehe,
„Liebt die Raja wie die eig'nen Kinder,
„Also wird euch lang die Herrschaft währen;
„Doch solltet ihr dieses nicht befolgen,
„Und übet ihr Gewalt an der Raja,
„Dann werdet ihr um's Zarenreich kommen.
„Der Zar verschied, wir sind da geblieben,
„Und wir folgten nicht des Zaren Worte,
„Wir begannen Willkür auszuüben :
„Erniedrigten und kränkten die Raja,
„Ihr zufügend aller Arten Unbill;
„Wir bürdeten Globa auf die Raja,
„Und haben uns gegen Gott versündigt.
„Nun da kamen jene Wunderzeichen,
„Nun kommt jemand um die Zarenherrschaft;
„Keinen König möget ihr da fürchten,
„Ge'n den Zaren wird kein König ziehen,
„Noch sein Reich wird gegen das des Zaren,
„Denn ein solches ist von Gottes Gnaden ;
„Doch hütet euch von der armen Raja,
„So sich Krampe und Haue erhebet,
„Schlecht ergeht es den Türken Medinas,
„Jammer ergreift Siriens Türkinen,
„Schmerzerfüllet von Seite der Raja.

„Türken, Brüder, all' ihr sieben Dahis!
„Also sagen die Indzila Bücher :
„Eure Häuser gehen auf in Flammen,
„Dir Dahien kommet um das Leben ;
„Gras wird keimen aus euerem Herde, |
„Die Minarets zieht Spinngeweb' über,
„Niemand wird da den Jezan verkünden ;
„Dort wo uns're Strassen sind und Pflaster,
„Und wo Türken auf und abgezogen.
„Eingerissen mit den Pferdehufen,
„Gras wird keimen aus dem Strassenpfahle,
„Strassen werden sich nach Türken sehnen,
„Doch da wird es keine Türken geben.
„Also sagen die Indžila Bücher."
Als dies all' die sieben Dahis hörten,
Sie verstummten gleich den Stummen alle,
Und sie senkten die Blicke zur Erde,
Niemand kann da mit dem Buche rechten,
Noch dem Buche Gegenrede stehen
Fočo der Greis, wand den Bart nach oben,
Und den weissen knikt er mit den Zähnen,
Auch er kann nicht mit dem Buche rechten,
Auch er staunet ob solcher Geschichte;
Doch es schweigt nicht Fočić Memed aga,
Er schweiget nicht, wohl ruft der Held also:
„Fort von da, ihr Hodžas und Wajise !
„Betet zu Gott, verkündet den Jezan,
„Je zu fünfmal eines jeden Tages,
„Führt nicht Sorge uns der Dahis wegen;
„So wir Verstand und Gesundheit haben,
„So wir Belgrads Feste innehaben,
„Wohl vermögen wir darin zu rechten,
„Und ringsherum mit der armen Raja.
„Wenn Könige gegen uns nicht ziehen,
„Wie so kann uns die Raja bedrohen,
„Haben wir doch, wir der Dahis sieben,
„Jeder von uns eine Kammer Schatzes?
„Welch' ein Schatz wohl ? lauter Golddukaten,
„Lauter wüste und liegende Goldschatz;
„Wir doch Brüder, wir der Dahis viere,
„Aganlija und Kučuk-alija,
„Dann ich selber und der Mula-Jusuf,
„Haben jeder jenes wüsten Schatzes,
„Ungezählet je zwei Schatzkammern;
„So wir uns da, wir Viere erheben,
„Uns erheben auf die leichten Füsse,
„Die Kammern mit dem Schatz eröffnen,
„Und Ruspien auf das Pflaster streuen,
„Mit Dukaten werben wir das Kriegsvolk;
„Dann werden wir der Grossdahis Viere,

„Auf vier Theile unser Heer vertheilen,
„Auf vier Theile gleich der Brüder viere,
„Zieh'n von dannen aus unserer Festung
„Durch siebenzehn unserer Nahien,
„Hauen nieder alle Serbenkneze,
„Alle Knezen. Häuptlinge der Serben,
„Und die Kmeten, deren sie bedürfen,
„Und die Popen, Rathgeber der Serben,
„Wir belassen nur thörichte Kinder,
„Thöricht Kinder bis zu sieben Jahren,
„Die werden da wahre Raja werden,
„Und vortrefflich die Türken bedienen.
„So ich hinmach' den Knez Palalija,
„Aus dem schönen Dorfe Begaljiza,
„Er ist Pascha und ich "bin Subascha.
„So ich hinmach' auch den Knezen Jowan,
„Aus Landowa, dem niedlichen Dorfe,
„Er ist Pascha und ich bin Subascha.
„Und Stanoja Knezen aus Zeoka,
„Er ist Pascha und ich bin Subascha.
„So ich hinmach' den Stewo Jakowljew,
„Aus Lijewča, dem Hajdukenneste,
„Er ist Pascha und ich bin Subascha;
„Dann den Knezen Jowan aus Krsniza.
„So ich hinmach' beide Čarapiće,
„Aus dem Beli-Potok von Awala,
„Die an Wračar sich da heranwagen,
„Um die Türken Belgrads einzuschliessen,
„Er ist Pascha und ich bin Subascha.
„So ich hinmach' den schwarzen Gjorgjije,
„Aus Topola, aus dem hehren Dorfe, "
„Der da schachert mit dem wiener Kaiser,
„Der im Stand' ist das Pulver zu kaufen,
„So die blanke Wardeins Festung berget,
„Und die Waffen die da sind zu brauchen,
„Der im Stand' ist ge'n uns loszuziehen,
„Er ist der'Zar und ich bin Subascha.
„So ich hinmach' Protopop Nikola,
„Aus Ritopek, aus dem schönen Dorfe,
„Er ist Pascha und ich bin Subascha.
„So ich hinmach' den Gjorgje Guzonja,
„So wie dessen Bruder Arsenija,
„Aus Zeljeznik, aus dem schönen Dorfe,
„Der da waget Topčider zu sperren ;
„So ich hinmach' den Protopop Marko,
„Aus dem schönen Dorfe Ostružniza,
„Er ist Pascha und ich bin Subascha.
„So ich hinmach' die zwei Igumane,
„Hadži Gjero und den Hadži Ruwim,
„Die da kundig sind das Gold zu schmelzen,

„Schmucke Briefe mit diesem zu schreiben,
„Uns Dahien vor dem Zar verleumden,
„Und ringsherum die Raja belehren,
„Sie sind Paschas und wir sind Subaschas,
„So ich hinmach' Birčanin Ilija,
„Oberknezen unterhalb Medžednik,
„Nun da sind es drei Jahre soeben,
„Seit gewaltig er sich überhebet:
„Wo er wandelt, reitet er den Rappen,
„Und den zweiten führt er an der Seite ;
„Den Buzdowan trägt er an dem Sattel,
„Unter'm Kalpak berget er den Schnurbart,
„Sein Knezenland muss der Türke meiden,
„Wo den Türken er darinnen findet,
„Mit dem Topuz bricht er ihm die Rippen, .
„Und bevor noch der Türke da endet,
„Rufet er schon zu seinen Hajduken :
„Wohlan, Diener l werfet hin das Hundlein,
„Wo der Rab' ihn die Knochen nicht findet.""
„Und so er uns die Steuer da bringet,
„In den Rathsaal tritt er ein bewaffnet,
„Den Jatagan fasst er mit der Rechten,
„Mit der Linken legt er vor die Steuer:
„„Memed-aga, da hast du die Steuer,
„„Grüssen lasset dich die arme Raja,
„„Dass sie mehr dir nicht vermag zu geben.""
„Ich beginne die Steuer zu zählen,
„Und ihm zucken Blitze aus den Augen:
„„Memed aga willst du sie da zählen?
„Hab' doch einmal ich sie abgezählet.""
„Und ich wage weiter nicht zu zählen,
„Werf die Steuer so an meine Seite,
„Kaum erwartend dass der Unhold schwinde,
„Denn sein Anblick ist mir unerträglich;
„Er ist Pascha und ich bin Subascha.
„So ich hinmach' Grbowić den Knezen,
„Aus Mratischić, aus dem schönen Dorfe,
„Er ist Pascha und ich bin Subascha.
„So ich hinmach' Aleksa den Knezen,
„Aus dem schönen Dorfe Brankowina,
„Und den Jakow Bruder des Aleksa:
„Als der Zar und Kaiser sich zerkriegten,
„Da wurden sie Oberste beim Kaiser,
„Und sie trugen goldgezierte Mützen,
„Sie plünderten alle Türkenstädte,
„Beraubten sie und brannten sie nieder,
„Und als Frieden Zar und Kaiser schlössen,
„Da haben sie dem Zar sich ergeben,
„Und sie wurden Kneze bei dem Zaren,
„Verleumdeten vor dem Zar die Türken,

„Sieben Paschas die sie da verleumdet,
„Durch Verleumdung brachten sie um's Leben;
„Sie sind Paschas und wir. sind Subaschas.
„So ich hinmach' den Tawnaer Knezen,
„Aus Ljutiza den Oberknez Stanko;
„So ich hinmach' den Mečvaer Knezen,
„Aus Bogatić Lazar Martinowić,
„Er ist Pascha und ich bin Subascha.
„So ich hinmach' den Pozerjer Knezen,
„Von Metkowić Ruzičić Mihajlo,
,,Er ist Pascha und ich bin Subascha.
„So ich zünde Rača an der Drina,
„Und hinmache Hadži Melentija,.
„Der über's Meer das graue gesegelt, 
„Und gepilgert zur wlachischen Ćaba,
„Dann unterwegs auch Stambol besuchte,
„Und dort erschlich den Ferman vom Zaren,
„Ge'n ein hundert blanker Golddukaten,
„Um den Wlachen ein Bethaus zu bauen,
„D'ran zu bauen volle sieben Jahre,
„Wo ein Jahr ihm hingereicht zum Baue,
„Nun da sind es sechs Jahre soeben,
„Seit er Kulas nächst der Kirche bauet,.
„Die Kulas da mit Pulver versorget
„Und herbeischleppt nächtlich die Geschütze;
„Merk', Gefährte, er führt was im Schilde !
„Dann werden wir die Kreise durchziehen,
„Niedermachen alle Serbenkmete.
„Wie so kann uns die Raja bedrohen ?"
All' die Dahis sprangen aut vom Sitze,
Verneigten sich vor dem Memed aga:
„Dank, Gefährte, Fočić Memed aga !
„Dein Verstand ist eines Pascha würdig,
„Wir werden dich zum Pascha erheben,
„Dich werden wir überall befolgen "
„Da begann nun Greis Fočo zu reden:
„Sieh' den Jungen! sieh' doch welche Weisheit!
„Welch' ein Wort da erhob dich zum Pascha!
„Nehme, Söhnlein, Fočić Memed-aga.
„Nimm Stroh in die weissgepflegten Hände,
„Schwinge das Stroh über flammend Feuer:
„Wähnst du damit das Feuer zu löschen,
„Und nicht vielmehr heller anzufachen ?
„Ihr seid im Stand', Gott hat euch gewähret,
„Solch1 gewaltig' Kriegsheer anzuwerben,
„Ziehen könnt ihr, Söhnlein, durch die Kreise;
„Einen Knezen könnet ihr da täuschen,
„Heranlocken ihn auf Treu' und Glauben;
„Treu' und Glauben werdet ihr einbüssen,
„Einen tödten, zwei werden entfliehen,

„Tödtet zweie, viere werden gehen,
„Diese brennen euch die Häuser nieder,
„Ihr Dahien kommet um das Leben.
„Doch möget ihr anders euch besinnen,
„Und wollet ihr mich den Greis erhören:
„Ich iorschte da in uns'rer Indžila
„Dies unsrerseits wird nicht lange währen,
„Denn der Umsturz droh't dem Zarenreiche
„Darum, Söhnlein, seid der Raja gnädig :
„Setzet herab den Harač der Raja,
„Wie dieses auch Murat einst gerathen ;
„Lasset gehen die Globa und Steuer;
„Nehmet fleissig Bedacht auf die Knezen,
„Schenk't den Knezen arabische Rosse
„Und den Kmeten gewöhnliche Gaule,
„Mit den Popen vertraget euch gütlich,
„Auf damit wir nebenbei bestehen,
„Also wird es hier nicht lange währen.
„Und wozu euch mehr des wüsten Schatzes ?
„Den verbrauchen vermöget ihr nimmer."
Doch es sprechet Fočić Memed-aga :
„Dich, den Alten, hör' ich nicht mein Vater."
Also sprach er, schwang sich auf vom Sitze,
Es folgten ihm die übrigen Dahis,
Und sie lösten die Festungs Geschütze,
Mit Dukaten warben sie das Kriegsheer,
Sie. die Viere, die grossen Dahien,
Aganlija und Kučuk-alija,
Mula-Jusuf, Fočić Memed aga,
In vier Gruppen theilten sie das Kriegsvolk,
Ihrer Viere, gleich der Brüder viere,
Und sie zogen durch die Festungsthore
Mit dem Heere, Blutgericht zu halten,
Hin durch ihre siebenzehn Nahien.
Nun zuerst, vor allen Serbenknezen,
Ist als Opfer ihrer List gefallen :
Palalija, der Kneze in Grozka ;
Auch Stanoja, Knezen aus Zeoka,
Betrogen sie und hieben ihn nieder,
In dem eig'nen, in dem blanken Schlosse.
Sie betrogen den Čarapić Marko,
Betrogen ihn und hieben ihn nieder;
So auch Gagić Janko Buljubascha,
Aas dem Dorfe, dem niedlichen Beloč;
Sodann fiel auch Teophan, der Kneze,
Aus Oraschje, unweit Semendrija;
Ja auch Petar, der Knez aus Resawa,
Auch der Jüngling Mato Buljubascha,
Aus Lipowaz unweit Kragujewaz,
Ist als Opfer ihrer List gefallen;

Zu der Kirche Morawiza drängend,
Machten sie da Hadži-Gjero nieder,
Während Ruwim sie zur Festung schleppten,
Und denselben darin niedermachten.
Memed-aga erschien in Waljewo:
Doch Grbičić war gewärtig dessen,
Und Grbičić flüchtete zur Seite.
Doch es stellt sich Oberknez Aleksa,
Und es stellt sich Birčanin Ilija,
Memed-aga nimmt beide gefangen,
Und er lässt sie an Händen gefesselt
Zu der Brücke Kolubara schleppen ;
Als Oberknez Aleksa nun merkte,
Dass die Türken sie beide hinmachen,
Sprach er da zu Fočić Memed-aga:
„O! du Herr, du Fočić Memed aga !
„Schenk' das Leben mir am Heldenplatze,
„Hier da hast du sechzig Beutel Goldes."
Ihm enviedert Fočić Memed-aga:
„Du Aleksa kannst mir nicht entgehen,
„So mir gäbest hundert Beutel Goldes."
Doch es redet Birčanin Ilija:
„O! du Herr du Fočić Memed aga!
„Schenk' das Leben mir am Heldenplatze,
„Hier hast du auch hundert Beutel Goldes."
Dem enviedert Fočić Memed-aga :
„Sprich nicht thöricht Birčanin Ilija!
„Wer Hesse noch den Gebirgswolf laufen?"
Und zum Henker rief nun Memed-aga,
Jener reisset den Säbel zum Hiebe,
Und enthauptet fiel Ilija nieder.
Da begann nun, auf der Brücke sitzend,
Knez Aleksa dermassen zu reden :
„Jeden Christen möge Gott erschlagen,
„Der bei'm Türken! Treu' und Glauben wähnet !
„Ach. du Jakow, mein wahrhafter Bruder!
„Such' bei'm Türken du nicht Treu' und Glauben,
„Wo sich's zutrifft, schlag' dich mit dem Türken."
Noch war Willens Aleksa zu reden,
Doch der Henker Hess ihn nicht mehr sprechen,
Er riss das Schwert und enthauptet diesen.
Als da zwei der Kneze niederfielen
Mitten auf der Kolubara Brücke :
Knez Aleksa, Birčanin Ilija;
Hadži Ruwim in Mitte zu Belgrad,
Selben Tages und in selber Stunde :
Da verfinstert darob sich die Sonne.
Memed aga eilte nun zum Konak,
Auf damit er irgend wen noch treffe
Von den Serben, den er schlachten könnte.

Doch als diese all' den Jammer sahen,
Entflohen sie allsogleich vom Platze,
Niemand erschien mehr vor Memeg-aga.
Als dies Fočić Memed-aga merkte,
Sah er sogleich, wie schlecht er berathen,
Und er hatte es auch gleich bereuet,
Doch die Reue ist zu spät gekommen,
Nun da rief er seine zwölf Delias,
Und den Uzun seinen Kawedžija :
„Höret ihr denn, o ! ihr meine Falken!
„Schnell besteiget ihr die guten Rosse,
„Und eilet hin zum Topola Dorfe,
„Um den schwarzen Gjorgjije zu tödten:
„Denn so uns nun Gjorgjije entfliehet.
„Möget wissen, gut wird es nicht werden."
Als dies die zwölf Delias vernahmen,
Bestiegen sie gleich die guten Rosse,
Allen voran Uzun Kawedžija,
Und sie zogen zum Topola Dorfe,
Am Samstage, dem Vorabend Sonntags;
Langten dort an bei'm Anbruch des Sonntags,
Vor Morgenroth und dem hellen Tage;
Sie umringten den Herrensitz Gjorgjes,
Vorwärts drängend da von beiden Seiten,
Und sie riefen von allen zwei Seiten :
„Komme heraus, du Petrowić Gjorgje!"
Doch wer könnt' den bösen Drachen täuschen?
Oder selben gar schläfrig antreffen ?
Gjorgje, der Held, ist schon längst gewöhnet,
Vor Morgenroth zeitlich aufzubrechen,
Sich zu waschen und zu Gott zu beten,
Und je ein Glas Rakija zu trinken;
Viel zeitlicher hat ausgeruht Gjorgje,
Und er schritt da in die Erdgeschosse,
Als bei'm Hause er die Türken merkte,
Ging er ihnen nicht zum Gruss entgegen,
Doch es grüsst sie Gjorgjes junge Gattin:
„Gott mit euch da, diese Nacht, ihr Türken,
„Was suchet ihr hier um diese Stunde?
„Vor dem Hause war Gjorgje soeben,
„Hier da war er und er ging von dannen,
„Wo er hinging, gab er mir nicht Kunde."
Und der Gjorgje sehet dies und höret,
Als da Gjorgje die Türken abzählte,
Leert er das Glas und ladet.die Flinte,
Genug nahm er des Pulvers und Bleies,
Und so schritt er hin zu seinem Obor,
Zu den Hirten, deren zwölf ihm dienen;
Als er hinkam, weckte er die Hirten,
Und er sprach da zu den Hirten also:

„Meine Brüder, ihr der Hirten zwölfe !
„Erhebet euch und öftnet den Obor,
„Aus dem Obor treib't heraus die Schweine,
„Diese mögen wo sie wollen ziehen ;
„Doch ihr. Brüder, folget jetzt da meiner,
„Und ladet ihr die zierlichen Flinten ;
„Denn so Gott will, dass zutreffe jenes,
„Was ich heute zu vollführen wähne,
„Glücklich stellen werde ich euch alle,
„Euch verzieren mit Gold und mit Silber,
„Und bekleiden mit Sammt und mit Seide."
Kaum erwartet haben dies die Hirten,
Ans dem Obor trieben sie die Schweine,
Und ladeten die zierlichen Flinten,
Und sie folgten allsogleich dem Gjorgje.
Gjorgje zog nun g'rad zu seinem Schlosse,
Als mit Hirten er die Türken merkte,
Sprach da Gjorgje zu den Hirten also:
„Höret ihr nun, ihr der Hirten zwölfe!
„Jeder ziele je auf einen Türken
„Doch lasset nicht knallen die Gewehre,
„Bis vor allen mein Gewehr nich knallet,
„Uzun-Memed nehme ich aufs Korn,
„Werdet sehen, was aus ihm wird werden."
Also sprach da der Petrowić Gjorgje,
Beugt sich nieder, feuert los die Flinte,
Diese knallet, sie verhallt nicht spurlos;
Wo er zielte hat Gjorgje'getroffen,
Und todt stürzte Uzun von dem Schimmel.
Als da dieses die zwölf Hirten sahen,
Augenblicklich knallten zwölf Gewehre,
Und todt fielen sechs der Türken nieder,
Während sechse auf Rossen entflohen.
Sogleich rief nun Gjorgje durch Topola,
Und er werbet noch grössere Schaaren,
Innter spurweis trieben sie die Türken,
Ubd drängten sie zum Sibniza Dorfe,
Wo die Türken in den Han entflohen,
Weh', wenn sie da sich doch retten könnten!
Gjorgje schloss sie ein mit seinen Schaaren,
Und er rief nun zum Sibniza Dorfe,
Zu ihm eilen alle Sibnizaer;
Hundert Helden kamen da zusammen,
Gleich zündeten die Serben den Weiler,
Und drei Türken gingen auf in Flammen,
Während dreie vor sie hinausliefen.,
Und die Serben streckten die drei nieder.
Allüberall sendet Gjorgje Botschaft,
An sämmtliche sieb'zehn Städtekreise,
An die Kmeten, an die Ortsältesten:

„Jeder tödte seinen Unterbascha ;
„Weib und Kinder berget in Verstecke."
Als der Serben Häuptlinge dies hörten,
Gehorchten sie allsogleich dem Gjorgje :
Sie schwangen sich auf die leichten Füsse,
Umgürteten die zierlichen Waffen,
Jeder tödtet seinen Unterbascha,
Weib und Kinder in Versteck’ sie bergen.
Als die Serben Gjorgje aufgewiegelt
Und mit Türken bereits verfeindete,
Da durchstreifte die Nahien Gjorgje,
Er versenget türkische Wachthäuser,
Er zerstöret türkische Landhäuser.
Und er stürmet die türkischen Städte,
Er brennt nieder alle Tür'censtädte,
Stellt unter's Schwert was männlich und weiblich,
Arg zerkriegt er die Serben und Türken.
Diese meinen, ein Scherz sei die Raja,
Doch Festungen beugen sich der Raja,
Sie spriesst hervor, wie das Gras der Erde,
Drängt die Türken hinter Festungswälle;
Gjorgje eilet von Feste zu Feste,
Und er rufet überall die Bürger:
„Höret ihr denn, ihr türkischen Bürger !
„Den Festungen öffnet ihr die Thore,
„Geb't unter euch heraus die Tirannen,
„So ihr wollet in Ruhe verbleiben,
„Und dem Zaren die Festungen schonen ;
„Detm, wo ihr nicht auslieferen solltet,
„Unter euch da die Türken Tirannen,
„Diese Wälle hat Raja erbauet,
„D'ran gebauet durch neun volle Jahre,
„Sie vermag sie tagsüber zu schleifen,
„Und anbinden den Streit mit dem Zaren ;
„Und so wir uns mit dem Zar zerkriegen,
„Mögen sieben. Könige da kommen,
„Roh' zu stiften, — Fried' wird es nicht geben:
„Wir schlagen uns bis zum letzten Manne."
Da zerflossen die Türken in Thränen,
Und sie sprachen zu dem Gjorgje also :
„O ! Beg Gjorgje, Oberhaupt Serbiens !
„Wir geben euch was Raja begehret,
„Verschonet ihr Festungen des Zaren,
„Und lasset ab vom Streit' mit dem Zaren,
„Hier, da hab't ihr die Türken Tirannen."
Da erhoben sich die Türken Bürger,
Den Festungen öffnen sie die Thore,
Und liefern heraus die Tirannen,
Die Tirannen, türkische Vielfrasse,
Sie preisgebend den serbischen Händen.

O lieber Gott! und du Gottesmutter !
Als der Serben wohlgepflegte Hände
Die Türken da die Tirannen packten,
Und dieselben aus einander jagten,
Längst dem Felde nur halb angekleidet,
Ohne Pelzröck' und ohn' Unterröcke,
Ohne Turbans, in den kleinen Mützen,
Ohne Stiefel und ohne Pantoffel,
Nackt und barfuss' ereilt sie der Topuz :
„Wohlan. Bruder ! wo ist uns're Steuer ?"
Mitten im Feld' zieht den Säbel Gjorgje,
Säbelt nieder die Tirannenköpfe.
Und als Gjorgje niederhieb die Türken,
Sie niederhieb die Türken-Tirannen,
Da bezog nun die Festungen Gjorgje;
So es Türken darinnen gegeben,
Strafwürdige weihet er dem Schwerte ;
Liefert die aus, die dazu beschaffen ;
Und tauft jene, die taufwürdig waren.
Als da Gjorgie Serbien befreite,
Und Serbien mit dem Kreuz' gesegnet,
Und mit seinen Fittigen beschirmet,
Von Widin aus bis zum Flusse Drina,
Vom Amselfeld bis zur Belgrads Feste.
Da sprach Gjorgje zu der Drina also:
„Do Fluss Drina ! du edle Grenzscheide,
„Die Bosnien von Serbien scheidet !
„Gar bald wird auch die Zeit herankommen,
„Wo ich auch dich überschreiten werde,
„Und das schmucke Bosnien besuche!"