Belgrade  
Pesma prastare vrste
 
 
 

Raja: ne-muslimansko stanovništvo turskog carstva, bez punih građanskih prava muslimana.