Belgrade  
Pesma prastare vrste
 
 

 

Crni Ðorđije, Karađorđe (kara-Tur. crni) - Karađorđe Petrović, vožd, vođa ustanka i osnivač dinastije Karađorđevic, jedne od dve što će vladati Srbijom u narednih vek i po. Bio je trgovac stokom i pooficir austrijskog frajkora 1787-91.