Belgrade  
Pesma prastare vrste
 
 

 

Ono što Višnjić smatra drugim pozivom svetaca srbima na ustanak, verovatno je pojava Aurore Borealis u Srbiji , daleko na jugu njenih uobičajenih terena. Izgleda se da se to dogodilo u nekoliko navrata od 4. maja do 6. novembra 1788. Možete pročitati više o tome ovde.